MEŠALICE

Statički mešači

Pogodni su za mešanje fluida duž trase cevovoda.Dužina i prečnik mešača kao i

pad pritiska u mešaču predmet su proračuna za konkretan slučaj.

Raspoloživi materijali izrade:AISI 304, 316, 316L, PVC, PE.

Brzi mešači 

Za mešanje u posudama ili betonskim bazenima sa gradijentom brzine 300-1200 1/sec na raspolaganju se brzi mešači.

Efekti mešanja zavise od:karakteristika medija koji se meša, apsorbovane snage, zapremine i oblika posude, oblika mešača i sl.

Od značaja je pravilno definisati gradijent brzine, oblik i mesto postavljanja mešača.

Sporohodi-flokulatorski mešači 

Za mešanja sa gradijentom brzine 10-150 1/sec u cilju flokulacije koriste se

flokulatorske mešalice u vertikalnoj ili horizontalnoj izvedbi.

Naročito česta primena ovih mešalica je kod postrojenja za pripremu pitkih voda.

Raspoloživi materijali izrade:AISI 304, 316, 316L.

Promenom broja okretaja frekfrentnim regulatorom podešava se željeni gradijent brzine u cilju stvaranja uslova za efikasnu flokulu.