UGUŠĆIVAČI MULJA

Namena
Namenjeni su za ugušćivanje mulja posle primarnih ili finalnih taložnika kod tretmana otpadnih voda, ili za ugušćivanje mulja iz taložnica i mulja od pranja filtera kod tretmana pitkih voda.
Ugušćivanje mulja nastaje kao rezultat laganog mesanja i taloženja uz povremeno ili stalno odvodjenje nadmuljne vode.

Konstrukcija
Ugušćivač mulja se izvodi kao robusna konstrukcija i svi elementi se konstruisani za dug vek trajanja.
Oprema ugušćivača:

  • most u čeličnoj ili betonskoj varijanti,
  • pogonska grupa sa kontrolnikom obrtnog momenta,
  • konstrukcija za mešanje,
  • grtalice dna ugušćivača sa pripadajućim pozicijama,
  • grtalice konusnog levka,
  • prelivna traka ili podesivi preliv za odvod nadmuljne vode,
  • lokalni elektrokomandni ormar

Materijali: Čelični  most se izradjuje (najčešće) od crnog čelika kao zavarena čelična konstrukcija, toplocinkovan ili zaštićen sistemom epoksi boja.
Konstrukcija ispod mosta koja je u kontaktu sa vodom izradjuje se od AISI 304, 316, 316L