TABLASTI  ZATVARAČI

Tablasti  zatvarači su namenjeni  za manipulaciju tokom vode na postrojenjima,

vodotokovima, sistemima za navodnjavanje i sl.

Uvek treba imati na umu da tablasti zatvarači imaju određeno procurivanje.

Prema DIN  19569 dozvoljeno procurivanje iznosi

q= 0.02-0.05  lit/Lsec.

gde je L (m) dužina zaptivanja-zaptivna dužina.

Ovo procurivanje  može biti svedeno na minimum u slučaju ravnih zidova bazena, odnosno kanala, pa čak i da nema procurivanja.

Zavisno od  fizičko -hemijskih  osobina vode (agresivnosti), pritiska, dimenzija  i namene,  zatvarači se proizvode od:

 • nerđajućih čelika (AISI 304 ili po zahtevu),
 • ugljeničnih čelika, antikoroziono zaštićenih,
 • plastičnih materijala,
 • aluminijuma i sl.

Materijal zaptivača je: EPDM, VITON, NBR, SILIKON, PTFE, PA i sl.

EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk) otporan na starenje, ozon, ulja, atmosferske uticaje, vruću vodu, rastvarače, sredstva za pranje.Temparaturno područje primene -40 do +80 °C.

Moguće pozicije ugradnje:

 • kanal, ugrađeni na kanalu i zaptivaju sa tri strane,
 • zid, ugrađeni na zidu i zaptivaju sa sve četiri strane,
 • preliv, ugrađeni na zidu i zaptivaju sa tri strane 

Mogući načini manipulacije:

 • ručno, točak i zavojno vreteno,
 • ručno, reduktor i zavojno vreteno,
 • elektromotorno, aktuator-reduktor i zavojno vreteno otvoreno/zatvoreno
 • elektromotorno, aktuator-reduktor i zavojno vreteno , položaj regulisan željenim parametrom,

Mogući odnos kretanja zavojnog vretena i navrtke:

 • navrtka rotira, a zavojno vreteno ima aksijalni hod,
 • zavojno vreteno rotira, a navrtka ima aksijalni hod, 

Smer zaptivanja:

 • uzvodno,
 • nizvodno,
 • obostrano,

Poželjno je uvek odabrati takvu kombinaciju kretanja da su  navrtka i vreteno iznad nivoa vode.

Tablasti
Tablasti

 

Tip TZK ( tablasti zatvarač-kanalski)

Raspoložive velićine:

B= 300-3000 mm H< 3000 mm

TIP TZK/R, manipulacija ručno preko točka i zavojnog vretena, zaptivanje obostrano,
TIP TZK/RR, manipulacija ručno preko reduktora i zavojnog vretena,zaptivanje obostrano,
TIP TZK/A, manipulacija preko aktuatora
i zavojnog vretena, zaptivanje obostrano

Tablasti

Tablasti

Primeri  mogućih izvedbi

Tablasti
tablasti
tablasti

 

Tip TZZ (tablasti zatvarač- zidni)

Moguće  izvedbe:

B= 300- 3000 mm  H= 300-4000 mm

H1, h  prema zahtevu

Građevinska osnova

Primeri ugradnje

Gradjevinska osnova
Primeri ugradnje
Primeri ugradnjeTIP TZZ/R  , manipulacija ručno preko točka i zavojnog vretena, zaptivanje obostrano,

TIP TZZ/RR, manipulacija ručno preko reduktora i zavojnog vretena,zaptivanje obostrano,

TIP TZZ/A, manipulacija preko aktuatora i zavojnog vretena, zaptivanje obostrano

 

Tip TZP (tablasti zatvarač – prelivni)

Moguće  izvedbe: 

B= 300- 3000 mm   H= 300- 2000 mm

H1, prema zahtevu

Građevinska osnova

Primeri ugradnje

Tablasti
Tablasti

TIP TZP/R  , manipulacija ručno preko točka i zavojnog vretena, zaptivanje obostrano,

TIP TZZ/RR, manipulacija ručno preko reduktora i zavojnog vretena,zaptivanje obostrano,

TIP TZZ/A, manipulacija preko aktuatora i zavojnog vretena, zaptivanje obostrano

Tablasti
Tablaste