REŠETKE

Rešetke sa ručnim čišćenjem

Mesto primene:

za male vodotokove i vodotokove koji nose malo materijala.

Način šičćenja:

ručno, grabuljama povremeno

Materijali:

uglenični čelik toplocinkovan,

AISI 304, 316, 316L

Dimenzije:

prema zahtevu

Rešetke sa ručnim čišćenjem

 

Lučne rešetke sa automatskim čišćenjem

Mesto primene:

okvirno; za kanale širine  400-1200 mm i dubine 600-1000 mm

Način čišćenja:

automatski preko motorreduktora a po indikaciji porasta nivoa, odnosno zaprljanosti roštilja rešetke.

Materijali: ugljenični čelik toplocinkovan, AISI 304, 316, 316L

 

AUTOMATSKE RAVNE REŠETKE

Pravilan izbor rešetke oduvek je bio izazov za projektanta, korisnika i izvođača.

Parametri koji se moraju uobziriti:

  • dubina i širina kanala, šahte, vodotoka
  • količina otpadnog materijala koji voda donosi
  • vrsta otpadnog materijala
  • zahtevani stepen pouzdanaosti rada rešetke

 

Automatska ravna rešetka tip  ART

Namena: 

Efikasno uklanjanje smeća-nanesenog materijala  iz vodenih tokova kod:

  • šahtnih pumpnih stanica,
  • otvorenih kanala

Tehničke karakteristike: 

  • svetli otvor od 8-75 mm,
  • instalisana snaga 0.55-1.5 KW,
  • automatsko upravljanje,
  • dubina kanala (šahta) 1-8 m,
  • širina kanala 0.6-3m,
  • brzina korpe 5-8 m/min,
  • broj korpi  1
  • materijal : crni čelik- toplocinkovan, ili AISI304
  • istovar smeća: u kontejner , pužni (trakasti) transporter ili u presu

Ugradnja: 

  • vertikalna,
  • kosa,
  • na otvorenom ili
  • u zatvorenom prostoru

Standaradna isporuka: 

  • automatska rešetka sa elektrokomandnim ormarom i grejačima (bez grejača ako se ugrađuje u zatvoren prostor)
Automatska ravna rešetka tip ART

 

Zašto automatska rešetka tip ART

  • nema lanaca i lančanika, te ni problema koje isti proizvode,
  • pouzdan automatski rad bez zastoja,
  • umesto za lanace ili sajle korpa je vezana za poliestersku traku (trake).
  • zauzima malo prostora,
  • deo rešetke iznad kanala (šahta) je zatvoren, nema širenja neprijatnih mirisa, skupljanja insekata, prljanja prostora
  • mala investiciona ulaganja
Automatska rešetka tip ART

 

AUTOMATSKA REŠETKA TIP E-FAR

Namena i osobine

Ukoliko vodeni tok nosi i krupnije materijale
(letva, drvo, grana, auto guma, kanta i sl),
što je često slučaj na većim gradskim pumpnim stanicama i postrojenjima, jedini efikasan način čišćenja toka je primena automatske rešetke Tip E-FAR (Fleksibilna automatska rešetka).
Fleksibilnost se ogleda u činjenici, da će u slučaju dolaska krupnijih komada do rešetke, lanac sa korpom zahvatiti komad i odmaknuti se od roštilja rešetke te izneti komad i odbaci ga u kontajner, ili transporter (sl. 2).

Na lanac se  montira više korpi tako da je uredno čišćenje roštilja zagarantovano i u slučaju većih  dotoka , veće dubine i nanosa materijala.

Ova činjenica preporučuje rešetke ovog tipa za čišćenje većih i dubljih vodotokova (kanali, zaštita jezera i drugih vodotokova).

Rešetkom tipa E-FAR efikasno se čiste vodotokovi i tamo gde  najčešće primenjivana rešetka sa lancima nije bila efikasna, (česti zastoji i ispadanja rešetke

 iz rada bez obzira na renome proizvođača).

Tip e Far
Tip e far

Slika 1

Slika 2

Mogućnost isporuke:

  • svetli razmak stapova roštičlja 10- 100 mm
  • dubina kanala 2-12 m
  • širina kanala 0.6-3 m
  • primenjeni materijali AISI 304 ili po zahtevu
  • ugao ugradnje 70-75° (90°)                   
  • instalisana snaga 0.37-0.75 KW