PUŽNI TRANSPORTERI

Za horizontalni ili kosi transport materijala primenjuju se pužni transporteri.Naročito su zgodni za zatvoreni transport prljavih materijala, koji su najčešći slučaj kod tretmana komunalnih otpadnih voda.

Zavisno od materijala koji se transportuje mogu biti izvedeni sa spiralom na vratilu ili spiralom bez vratila.

Najčešća mesta primene:

  • prihvat i transport otpada sa rešetki, uključivo presovanje i ceđenje materijala,
  • transport peska kod klasirera,
  • čišćenje i transport materijala kod spiralnih rešetki,
  • transport praškastih materijala kod doziranja praškastih materijala,
  • transport praškastih i zrnastih materijala,
  • transport mulja nakon dehidratacije i sl. 

KLASIRERI

Namenjeni su za separaciju i pranje peska izdvojenog na peskolovu ili na drugom mestu.

Materijali: AISI304, 316, 316L

 

PUŽNI DOZATORI

Namenjeni su za doziranje pračkastih materijala u sisteme.

Materijali: AISI304, 316, 316L

 
DEKANTERI

Za brzo pražnjenje reaktora kod SBR tehnologije tretmana voda koristite Dekanter tip E-D

Materijali: AISI304, 316, 316L

Raspoložive veličine;

E-D DN 100; E-D DN150; E-D DN 200

E-D DN250,  E-D DN 300

Obim isporuke: ulivna i zakretna cev,  okretni sklop, sabirna i izvodna cev, motorreduktorski pogon, krajnji i plovni prekidači, komandni orman i graničnik donjeg položaja.

 

SEGMENTNE USTAVE

Raspoložive veličine:

širina kanala 300-3000 mm

visina segmenta:200-600 mm

 

BRAVARSKI PROIZVODI

 

Nepovratna klapna-žablji poklopac 

Materijali: ugljenični čelik- toplocinkovan ili zaštićen sistemom epoksi boja,

AISI 304, 316

Raspoložive veličine: DN 200-DN1200

 

Penjalice sa leđobranom 

Materijali: ugljenični čelik- toplocinkovan ili zaštićen sistemom epoksi boja,

AISI 304, 316

Raspoložive veličine: prema zahtevu

 

Penjalice i šaht poklopci

Materijali; ugljenični čelik- toplocinkovan ili zaštićen sistemom epoksi boja,

AISI 304, 316

Raspoložive veličine: prema zahtevu

 

 

 

 

 

[/col_12]