ZGRTAČI

KRUŽNE TALOŽNICE

Princip rada 

U cilju primarnog ili finalnog taloženja vode  najčešće se koriste kružne taložnice.

Voda se dovodi u centralni deo taložnice i ravnomerno ističe  kroz proreze po celom obimu taložnice.

Taložive materije talože se na podu taložnice a plivajući mulj isplivava na površinu vode.

Istaloženi materijal zgrće se u centralnu jamu odakle cevovodom teče u šahtu za mulj.

Plivajući mulj zgrće se u odvod za plivajući mulj i cevovodom odlazi u posebnu šahtu.

Materijali:

Konstrukcija oznad nivoa vode izrađena je od ugljeničnog čelika i toplocinkovana.

Konstrukcija koja je u kontaktu sa vodom izrađena je od materijala AISI 304 ili po zahtevu.

Konstrukcione karakteristike:

Točkovi za vožnju mosta; točkovi za visoka opterećenja, obloženi poliuretanom,

Čišćenje staze-krune bazena: grtalicom, grtalcom i IC grejačem u zimskom periodu, ili rotacionom  čeličnom četkom,

Centralno uležištenje mosta: radijalno-aksijalni ležaj za visoka opterećenja (Rothe Erde),

Čišćenje-pranje kanala: rotacionom pvc četkom uz mogućnost zakretanja i podizanja s ciljem čišćenja cele površine kanala,

Odvod plivajućih materijala: samoispirajući vodom iz taložnice,

Osiguranje perifernog pogona od preopterečenja: momentni prekidač,

Zaštita od proklizavanja pogonskog točka: bezkontaktni prekidač i isključenje u slučaju proklizavanja