POSUDE ZA PRIPREMU I SMESTAJ HEMIKALIJA

U tretmanu voda brojne su potrebe za pripremu i smeštaj hemikalija.

Za tu svrhu izrađujemo posude zapremina i dimenzija prema zahtevu.

Materijali: AISI 304, 316, 316L, PVC, PE i prema zahtevu.

Posude opremamo mešalicama, dozir pumpama ili drugom opremom prema zahtevu.

Za skladištenje kreča u praškastom stanju proizvodimo i montiramo silose dimenzija i zapremine prema zahtevu.

Silosi su opremljeni; filterima, signalizatorima nivoa, sistemom za izuzimanje kreča, dozatorima i pužnim transporterima.