POSTROJENJA 1.000-10.000 ES

Oprema za primarni (mehanički) tretman

REŠETKE
sa ručnim, ili automatskim čišćenjem.

Materijali za izradu:

 • crni, toplocinkovani čelik
 • crni čelik, zaštićen epoksi bojama, ili
 • nerđajući čelik

Svetli otvor-razmak štapova: od 10-30 (50) mm.

Obim isporuke:
komplet uređaj-mašina uključivo lokalni komandni ormar.

Obim radova:
isporuka, montaža, puštanje u rad, obuka kadrova korisnika i servis.

Dodatna oprema:
pužni transporter za prihvat i transport materijala, sa ili bez presovanja.

Dimenzije:
širina kanala: 600 – 2.000 mm
dubina kanala: 500 – 5.000 mm
visina izbacivanja:  max 1.500 mm
Preporučena brzina kroz roštilj: max. 0,8 m/sec
Instalisana snaga: 2 pogona 0,37 KW

KANALSKO SITO

za odvajanje materijala umesto rešetke
Svetli otvor: 2 – 10 mm
Kapacitet: do 30 l/sec
Materijal: nerđajući čelik
Ugao ugradnje: do 45º
Odlaganje materijala:kontejner ili pvc kese
Ispiranje: vodom
Širina kanala: do 800 mm
Dubina kanala: do 1.200 mm

oprema
oprema

ZATVARAČI
za manipulaciju tokom vode

Materijal:

 • crni, toplocinkovani čelik,
 • nerđajući čelik,
 • polietilen, PVC

Dimenzije: po zahtevu
Manipulacija:

 • ručno rukohvatom,
 • ručno točkom i zavojnim vretenom

Tip: kanalski i zidni

PUMPE
za podizanje vode

 • centrifugalna pumpa, mokra i suva izvedba
 • pužna pumpa za kapacitet iznad 20 l/sec

CEVOVOD I ARMATURE

Materijali:

 • crni toplocinkovani čelik,
 • nerđajući čelik,
 • polietilen, PVC

PESKOLOV

Tip: PISTA

Oprema peskolova

 • mešalica,
 • mamut pumpa,
 • kompresor,
 • armature i cevovodi
 • klasirer, silos ili šahta za pesak
 • lokalni komandni ormar

SILOS ZA PESAK

Za ceđenje i skladištenje peska na raspolaganju su silosi 1-5 m3 na betonskom ili čelicnom postolju. Oceđena voda se vraća u peskolov, a pesak se zadržava u silosu i povremeno prazni u kontejner za odvoženje.

Standardna isporuka

 • silos sa priključcima,
 • ventil

Isporuka po zahtevu:

 • postolje,
 • grejač protiv zamrzavanja

KLASIRER

Ceđenje peska i istovremeno ubacivanje u kontejner pojednostavljeno je klasirerom. Mešavina vode i peska ulazi u komoru za separaciju, odakle se voda vraća u peskolov, a pesak pužnim transporterom izvlači u kontejner.