Pužne pumpe

Opšte
Pužna pumpa garantuje transport otpadnih voda svih vrsta bez zastoja i problema. Jednostavne, sporohodne i robusne pumpe konstruisane za dug radni vek i jednostavno održavanje.

Pogon je kompaktan motor reduktor sa elektro magnetnom kočnicom ili blokadom protiv obrtanja u suprotnom smeru, dimenzionisan za kontinuiran i dugotrajan rad.

Spojnica između pogona i tela pumpe je elastična, kompenzuje udare i eventualnu nesaosnost.

Gornje uležištenje prihvata aksijalne i deo radijalnih sila, samoudesivo, robusno.

Donje uležištenje prihvata deo radijalnih sila, robusno i dimenzionisano za 100.000 sati rada. Podmazuje se mašću pod pritiskom.

Pumpa za mast podmazuje donji ležaj pod pritiskom do 200 bara po zadatom, unapred definisanom programu.

Antikoroziona zaštita: peskarenje do Sa2,5, zatim dva osnovna i dva završna epoksi premaza, otporna na abraziju i postojana u radnim uslovima. Telo pumpe je zavarena čelična konstrukcija cevi i spirale čije dimenzije zavise od kapaciteta i visine dizanja.

puzna pumpa

 

Osnovne karakteristike pužne pumpe i elementi za dimenzionisanje

Puzna pumpa

Legenda

01. Pogonska grupa 
02. Elastična spojnica 
03. Gornje uležište 

04. Telo pumpe – spirala
05. Donje uležište
06. Pumpa za podmazivanje

D = 400- 2000 mm (debljina spirale 4 – 6 mm)
α = 30-40º (zazor spirala-beton 3 – 6 mm)
H< 12 m (prema kapacitetu)
B = 0 – 600 mm
Kapacitet: 20 – 1160 l/sec
Stepen korisnosti: 0,6-0,8
Pritisak (sistem za podmazivanje) 200 bar

 

Način ugradnje pužne pumpe

Gornje uležištenje oslonjeno na zid objekta

Gornje uležištenje oslonjeno na temelj pogonske grupe

Ugradjivanje puzne pupe
Puzne pumpe

 

Montaža pužne pumpe

Montaža pužne pumpe
Montaža pužne pumpe